Söndag 14 juni

Pilgrimsvandring Bergvallen-Storsjö ca 10 km

Observera Endast för länsbor enl Fhm rekommendationer!

Samling på parkeringen nedanför kyrkan i Storsjö kl 08.30. Gemensam transport till Bergvallen norr om Storsjö.
Medtag fika för rast under förmiddagen.

Vandringsvänliga skor
Regnkläder
Myggmedel


Anmälan senast 1 juni till kontakt@jamtnorgevagen.com