Söndag 5 juli

Pilgrimsvandring från vindskyddet Gamla Storsjövägen – Storsjö ca 20 km

Observera Endast för länsbor enl Fhm rekommendationer!

Samling på parkeringen nedanför kyrkan i Storsjö kl 08.30 Gemensam transport ut till gamla Storsjövägen
Medtag fika för rast under förmiddagen och eftermiddagen

Vandringsvänliga skor
Regnkläder

Myggmedel


Anmälan till kontakt@jamtnorgevagen.com senast 30 juni