Pilgrimens sju nyckelord

Enkelhet
Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten. Där livet är närmast.

Bekymmerslöshet
Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

Delande
Jag vill dela med mig vad jag är och vad jag har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.

Andlighet
Jag vill vidga perspektiv mot det som är bortom tid och rum. Jag vill finna min väg till det som är helt, till alltings ursprung och mål.


Frihet
Jag vill bryta upp från instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter.

Tystnad
Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.


Långsamhet
Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare ät jag mera närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.

Av Hans- Erik Lindström på Pilgrimscentrum i Vadstena

För att enklare komma ihåg de sju nyckelorden så kan man ta den första bokstaven i orden och bilda ordet FETBLAD. Denna växtfamilj är känd för sin tålighet och sin förmåga att lagra vatten. Mest känd är Kärleksörten som fått sitt namn för att den påstods kunna spå i kärlek.

F – Frihet

E – Enkelhet

T – Tid

B – Bekymmerslöshet

L – Långsamhet

A – Andlighet

D – Delande