Naturvett och etikett

  • Gör upp eld på iordningställda eldplatser. Släck elden ordentligt.
  • Avstå från att elda under sommarens torrperioder då brandfaran kan vara stor, det kan till och med vara förbjudet att använda friluftskök.
  • Bryt inte grenar och ris från levande träd.
  • Ta med dig skräpet till närmaste soptunna eller hem.
  • Tälta gärna utmed leden men helst intill rastplatserna och inte mer än en natt på samma plats. Gå inte vid sidan av leden där den löper nära bebyggelse eller över odlad mark/skog.
  • Håll alltid hund kopplad.
  • Tänk på att vi befinner oss i renbetesland så undvik att gå rakt mot renarna, ju tystare du är desto lugnare är djuren, då större flockar är i rörelse så sätt dig ner och betrakta och njut