Detaljerad information om etapperna Prästbodarna – Sylsjödammen

Se text i bifogad länk under bilderna.

Arån med linor uppspända för hjälp vid vadning över till andra sidan.
Gamla fäbodvägen upp mot Lövbergets fäbod
Underbar utsikt från Lövberget
Vadstället vid Lövån
Vindskyddet vid Lövån
Östra Rotsjön
Mellan Bergvallen och Storsjö
Mellan Bergvallen och Storån
Offerstensröset norr om Storsjö. Enl sägnen så ska en pilgrim blivit mördad här och därefter har pilgrimer på sin vandring mot Trondheim kastat en sten för att få beskydd.
Offerstensbacken med sitt offerstenskast
Kyrkan i Storsjö kapell
Husvåltjärn mellan Storsjö och Ljungdalen
Kapellet i Ljungdalen
Soluppgång vid Östra Helagssjön
Mäktiga Predikstolen
Sylsjön där Västra Helagsån rinner ut i Sylsjön