Detaljerad information om etapperna Prästbodarna – Stugudal

Se text i bifogad länk under bilderna.

Arån med linor uppspända för hjälp vid vadning över till andra sidan.
Gamla fäbodvägen upp mot Lövbergets fäbod
Underbar utsikt från Lövberget
Vadstället vid Lövån
Vindskyddet vid Lövån
Östra Rotsjön
Mellan Bergvallen och Storsjö
Mellan Bergvallen och Storån
Offerstensröset norr om Storsjö. Enl sägnen så ska en pilgrim blivit mördad här och därefter har pilgrimer på sin vandring mot Trondheim kastat en sten för att få beskydd.
Offerstensbacken med sitt offerstenskast
Kyrkan i Storsjö kapell
Husvåltjärn mellan Storsjö och Ljungdalen
Kapellet i Ljungdalen
Soluppgång vid Östra Helagssjön
Mäktiga Predikstolen
Sylsjön där Västra Helagsån rinner ut i Sylsjön


Om etapperna Prästbodarna till Stugudal


Prästbodarna – Lövan ca 10 km


”Min” del av JämtNorgevägen startar vid Prästbodarna, som ligger efter vägen upp till Arådalen och Glen. Man vandrar genom fjällnära skog och över myrar.
Efter ca 1,5 km når man fram till Arån där det ligger ett vindskydd och här får man vada över ån, hjälplinjer finns uppspända.
Sista biten fram till Lövbergets fäbod följer man den gamla fäbodvägen från Lövdalen.
Utsikten från Lövbergets fäbod är enastående och blir säkert ett bestående minne från vandringen.
Stigen ner mot Lövan är bitvis ganska brant. Vid ån står ett vindskydd uppströms från vadstället. Lövan vadas över, även här finns hjälplinjer uppspända.


Lövan – gamla Storsjövägen, Rövran ca 11 km


Gränsen till Härjedalens kommun passeras. Vandringen går genom skog och myrmarker, Efter ca 6 km kommer man fram till Ekorrbäcken och här finns ett vindskydd.
Vandringen fortsätter mot gamla Storsjövägen och Rövran där det finns ett vindskydd.


Rövran – Storsjö kapell ca 20 km


Vandringen börjar med ca 2 km vandring efter en gammal skogsbilväg innan man kommer upp på vägen mot Storsjö och Ljungdalen. Man går efter vägen, eller på sidan, ca 2 km innan leden viker av till vänster och följer en bit Storsjövägen innan den viker in mot de djupa skogarna igen. 
Efter ca 7 km passerar man Östra Rotsjön där det finns ett vindskydd vid sjöändan.
Vandringen fortsätter sedan till Bergvallen, som är en gammal fäbod och ligger utmed stranden på norra delen av Storsjön, nås efter ca 4 km från Östra Rotsjön.
Härifrån går vandringen vidare utmed Storsjöns strand och är mycket vacker.
Vandringen går vid foten av Åvikberget som det finns flera bygdesägner om, bl a ska här ha funnits en förkristen kultplats som senare kom att användas av pilgrimer som andaktsplats. Det ska även ha funnits en kyrka eller själastuga här.
Vid Åviken, Storån och vägen mot Storsjö finns ett vindskydd och härifrån har man en enastående utsikt mot Storådörren, som är en av flera udalar i detta fjällområde. I närheten av vindskyddet finns gamla fångstgropar att titta på.
Ca 500 m västerut från vindskyddet intill Storsjöns strand ligger Önet, platsen för en medeltida gård.
Strax utanför Storsjö ligger Offerstensbacken med ett offerstenskast, där det enl sägnen en pilgrim blivit mördad.
I Storsjö kan man beskåda den vackra träkyrkan från 1751.


Tandåns vindskydd, Västsätervägen-Ljungdalen ca 10 km)


Här kan man välja att vandra från Storsjö kyrka genom byn eller bli transporterad upp till Tandåns vindskydd.
Vandringen går från början i ganska brant terräng innan man kommer över trädgränsen och upp på kalfjället med utsikt mot Orrknipparna i väster.
Vandringen stiger upp till toppen på Orrknipparna och man går sedan på en bred kam med magnifik utsikt över Orrknipptjärnarna nedanför på väster sida och i klart väder mot Helagsmassivet och Sylmassivet. Österut har man utsikt mot Storsjö med Storsjöns glittrande vatten.
Nedanför Husvålen och vid tjärnarna framför så är det en perfekt rastplats och kanske ett dopp i det klara fjällvattnet.
Härefter bär det av utför ner mot Ljungdalen, bitvis rätt så brant. Leden kommer ner vid campingen i början på Ljungdalen.


Ljungdalen, Ripans parkering – Ledkors Fältjägarstugan/Helagsstugorna ca 12,5 km


Här kan man välja att gå genom byn efter den gamla byvägen, förbi Gammelgården och skolan, fortsätta byvägen för att sedan vika upp på JämtNorgevägen som från början går uppför och utefter skoterleden och upp på ett myrområde och sedan komma förbi Öjön.
Ett annat alternativ är att få transport till Ripans parkering eller till Björkens parkering för att komma upp på kalfjället på en gång. Från Björken följer man en stig upp på kalfjället, leden från Ripan är markerad med orange färg.
Vandringen går ovanför det vackra området kring Öjön med alla sina små öar. Här finns även ett vindskydd med utsikt över Öjön. 
Man går på skrå på Norra Gröndörrsstöten. Vandrar man här i juli så är blomsterprakten stor med olika sorters orkidéer, tätört, Fjällgentiana etc.
Fågellivet är också påtagligt här med stort antal blåhake bl a.
När man kommer runt Norra Gröndörrstöten så ser man det mäktiga Helagsmassivet med den mäktiga Predikstolen.
Då man ser renvaktarstugan vid Östra Helagssjön så kan man börja tänka på att ta med sig vatten fram till stugan då vattentillgången vid stugan varit dålig de senaste två åren.


Ledkors Fältjägarstugan/Helagsstugorna Sylsjön, Sakristian ca 7 km


Vandringen fortsätter på kalfjället med ett underbart fjällandskap för ögonen med Helagsmassivet och Predikstolen.
Efter ca 4 km passeras vandringsleden mellan Fältjägarstugan och Helagsstugorna. Västra Helagssjön passeras.
Så småningom kan man långt där framme se blänket av vattnet från Sylsjön.
Sista biten fram till Sylsjön och renvaktarstugan följer man Västra Helagsån.
Efter denna är stäcka är vattentillgången god och i Sylsjön kan man ta sig ett svalkande och uppfriskande bad efter en dag på vandring.


Sylsjön, Sakristian – Sylsjödammen ca 17 km


Vi går utmed Sylsjöns strand på den östra sidan.
På denna vandring har man en enastående utsikt mot Helagsmassivet, lite bakom oss nu, och Sylmassivet och ut över den vackra Sylsjön som är en reglerad sjö sedan början av 1950-talet. 
Den gamla pilgrimsleden ligger bitvis på sjöbotten

Sylsjödammen – Stugudal ca 18 km
Här möter JämtNorgevägen Romboleden.
Nu passeras norska gränsen med riksmöte 153 då vi går igenom Skarvdörren, ett magnifikt och ståtligt fjällpass.