Välkommen till JämtNorgeVägen

”Vandringen ger uttryck för en längtan efter frihet i en alltför tidskomprimerad livssituation, enkelhet i en konsumistisk kultur, tystnad i en tillvaropräglad av av bild- och ljudbrus, en dos av bekymmerslöshet där livspusslet slukar så mycket av vår energi, långsamhet i en tid av snabbhet och stress, andlighet i en kroppsfixerad tillvaro och delande i en tidsepok av självförverkligande och ytkontakter”   

Ur ”Pilgrimsstaven”

Läs mer i olika avsnitt:

Pilgrimens sju nyckelord
Varför pilgrimsvandra?
Jämt Norge-vägen – i pilgrimers spår
Naturvett och etikett
Pilgrimsvandringar 2022